Disclaimer & Copyright

De inhoud van deze website (zoals tekst, afbeeldingen, logo’s, iconen en beelden) is het exclusieve eigendom van Willem van der Velden (handelend onder Sculpture KVK 17069839). Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

Hetgeen gepubliseerd op https://www.willemvandervelden-kunst.nl, mag niet worden gereproduceerd anders dan door het downloaden en bekijken op een enkele computer en / of het printen van één enkele hardcopy voor particuliere en / of interne zakelijke doeleinden. Het is niet toegestaan enig onderdeel of werk zoals te vinden op deze website anderzijds te reproduceren, verzenden, ter beschikking stellen op een netwerk of te gebruiken om afgeleide werken te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle rechten voorbehouden.

Elke inbreuk op deze rechten zal resulteren in passende juridische actie.

Framing van deze website is niet toegestaan. Alle links naar deze website dienen te gaan naar https://www.willemvandervelden-kunst.nl. Gelieve niet direct te linken naar andere pagina’s van deze website.

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de toegang tot het materiaal op enige pagina die is gelinkt van of naar deze website.

Deze aankondiging is gemaakt door Sculpture, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven ondernummer 17069839. Ons postadres is Kloosterstraat 51, 5708 GM Helmond. Telefoonnummer 0492 547850 of 06 17 555 786.